Modlitby pro mou matku

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Modlitby pro mou matku
written by Emanuel Lešehrad
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.png

VILLONOVA MATKA SE MODLÍ
K PANNĚ MARII
Jsem žena zestárlá a hodně bídy mám,
číst věru neumím a také neznám knih.
V té kapli kláštera (kam někdy chodívám)
zřím zobrazený Ráj, v něm harfy pějící
a Peklo, ve kterém se pekou hříšníci;
to děsí, avšak Ráj je sídlem blažených.
Ó přej mi blaženost, má Paní vznešená,
před jejíž milostí se hříšník musí kát,
a dejž ať vírou tvou jsem stále nadšena.
V té víře žíti chci a v ní též dokonatObsah:
MODLITBY
napsal jsem v letech 1899–1900 pro svoji matku
a vydávám je k uctění její památky
jako soukromý tisk
Vytiskl Orbis
v Praze
1940Author: Emanuel Lešehrad Title: Modlitby pro mou matku
Source www.ceska-poezie.cz, Česká elektronická knihovna, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Vydáno: Orbis, Praha, 1940 (soukromý tisk)
Pův. vydání:    tamtéž
PD v ČR od r.: 2026 SemiPD-icon.png License: This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 60 years or less, but may still be copyrighted in the USA and some countries in Europe. It is the responsibility of the user to determine whether the works are in the public domain in his or her respective country. (Autor resp. překladatel zemřel 1955.)
    Toto dílo podléhá kanadskému autorskému právu, podrobnosti viz na Inclusion policy
Poznámky: Vydání obsahuje moto (str. 7), pravděpodobně v překladu Emanuela Lešehrada, a vydavatelskou poznámku autora (str. 33) - viz zde před tímto infoboxem. Tuto sbírku autor vydal pod jménem Emanuel z Lešehradu.
  ▲ top